حوزه مديريت

آقای مهندس سید شمس میریان

مديرعامل

اعضاء هيئت مديره

شیرزاد یزدانی

آقای مهندس شیرزاد یزدانی

آقای پالیزگر

آقای مهندس خصوصی

دکتر مهدی رستمی

معاونت ها

 

 

 


کاوه فیضی

سرپرست اداره امور اداری و پشتیبانی

علی تشکری

رئیس اداره حراست

 

مديــران و سرپرستان

 

علیرضا احسانی

 

آقای مهندس عليرضا طالب زاده

رئيس اداره درآمد و بودجه

آقای علیرضا احسانی

ذیحساب

 

 

آقای مهندس علی پاسبان ذوقی

سرپرست معماری و شهرسازی

آقای دكترحاتم سنجری

مدير اداری مسكن مهر شهر جديد هشتگرد

 

 

آقای مهندس بیدوند

رئیس اداره ارزیابی وکنترل پروژه 

آقای مهندس علی یزدی

سرپرست اداره فنی و اجرائی

 

 

آقای مهندس جعفر آقائی مغانجوقی

سرپرست پیمان و رسیدگی

آقای دکتر کریمی

سرپرست فضای سبز و مسئول هیدروپونیک

 

 

 

آقای مهندس افشين ذبيح الهی

سرپرست اداره امور مسکن

احسان اله علی پور

سرپرست املاک و حقوقی

 

 

 

آقای فرهاد مير

سرپرست واگذاری