حوزه مديريت

آقای مهندس سید شمس میریان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

اعضاء هيئت مديره

شیرزاد یزدانی

آقای مهندس شیرزاد یزدانی

آقای پالیزگر

آقای مهندس حمیدرضا خصوصی

عضو هیئت مدیره و معاونت فنی و اجرایی

دکتر مهدی رستمی

عضو هیئت مدیره  و معاونت مسکن و شهرسازی 

معاونت ها

 

 

 

محمد جواد حصاری سرپرست اداره روابط عمومی شرکت عمران هشتگرد


کاوه فیضی

سرپرست اداره امور اداری و پشتیبانی

علی تشکری

مشاور مدیرعامل و رئیس اداره حراست 

محمد جواد حصاری

رئیس اداره روابط عمومی

مديــران و سرپرستان

 

علیرضا احسانی

 

آقای مهندس عليرضا طالب زاده

رئيس اداره درآمد و بودجه

آقای علیرضا احسانی

ذیحساب

 

علی پاسبان ذوقی سرپرست واحد معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

 

آقای مهندس علی پاسبان ذوقی

سرپرست معماری و شهرسازی

آقای دكترحاتم سنجری

مدير اداری مسكن مهر شهر جديد هشتگرد

 

 

آقای مهندس بیدوند

رئیس اداره ارزیابی وکنترل پروژه 

آقای مهندس علی یزدی

سرپرست اداره فنی و اجرائی

 

 

آقای مهندس جعفر آقائی مغانجوقی

سرپرست پیمان و رسیدگی

آقای دکتر کریمی

سرپرست فضای سبز و مسئول هیدروپونیک

 

 

 

آقای مهندس افشين ذبيح الهی

سرپرست اداره امور مسکن

احسان اله علی پور

سرپرست املاک و حقوقی

 

 

 

آقای فرهاد مير

سرپرست واگذاری